الف ) زمان فراغت از تحصیل دانشجویان و آخرین ترم تحصیلی دانشجو
آخرین ترم تحصیلی دانشجو، نیمسالی است که حتی با کمترین واحد درسی (بارعایت¬سقف مجاز سنوات تحصیلی) مانده، واحدهای درسی خود را انتخاب و ثبت نموده و به صورت رسمی و حضوری اشتغال به تحصیل داشته و در پایان ترم در امتحانات شرکت و موفق به گذراندن کلیه واحدهای درسی خود گردیده است.
تذکر 1 : براساس آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و تاریخ فراغت از تحصیل زمانی است که آخرین نمرۀ درسی دانشجو(اعم از تک درس، پروژه و کارآموزی) توسط استاد به اداره آموزش تحویل داده می شود.
تذکر 2 : دانشجویانی که دروس پروژه و کارآموزی آنان بیش از یک نیمســال (بعد از آخرین ترمی که رسماً انتخاب واحد کرده و در کلاس حضور داشته اند) ادامه پیدا می کند برای دروس مذکور کلمۀ ناتمام درج می¬شود که در صورت داشتن سنوات بایستی حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد به نمرۀ قطعی تبدیل شود. در صورت تأخیر بیش از یک نیمسال تحصیلی در ارائه نمرۀ ناتمام، نمرۀ صفر در کارنامۀ نیمسالی که دانشجو واحد مذکور را انتخاب نموده ثبت و نمرۀ اخذ شده در نیمسال دیگری که (ثبت نام توسط آموزش صورت می گیرد) وارد می شود.
تذکر مهم :
در صورت افزایش سنوات بیش از حد مجاز تحصیل ، پرونده به کمیسیون موارد خاص موسسه ارجاع و چنانچه این کمیسیون با یک نیمسال ادامه تحصیل و افزایش سنوات موافقت نماید و مشکل نظام وظیفه نیز نداشته باشد با اخذ هزینه (شهریه) بابت یک ترم افزایش سنوات مذکور، و داشتن کلیۀ شرایط و ضوابط لازم می تواند ادامه تحصیل داده و در آن نیمسال فارغ التحصیل گردد.
تذکر خیلی مهم :
فارغ التحصیلان گرامی اگر برای تکمیل پرونده ، تسویه حساب و پیگیری مراحل اتمام تحصیل و مشخص نمودن وضعیت تحصیلی خود اقدام ننمایید عواقب ناشی از آن برعهده شخص شما می باشد.
ضمناً تأخیر و تعلل در این امر شما را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد که بخشی از آنها عبارت است از :
ورود با غیبت به نظام وظیفه و مشمول اضافه خدمت گردیدن و به دنبال آن محرومیت از پاره¬ای حقوق و مزایا و پیگرد قانونی توسط ناجا.
منع ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر.
به¬تعویق¬افتادن صدورمدارک تحصیلی¬وعدم¬امکان¬استفاده به¬موقع ومناسب ازمزایای قانونی آن ازجمله استخدام و ...
پیگیری از طریق مراجع قانونی ذیصلاح جهت تسویه حساب.
توجه : معافیت تحصیلی شما (صادره از ناجا) بلافاصله بعد از اتمام آخرین ترم تحصیلی ، ابطال و به ناجا اعاده می¬گردد.


ب ) شرایط فراغت از تحصیل
1 – کامل بودن پرونده شامل :
موجود بودن اصل مدرک مقطع قبلی در پرونده (اصل دیپلم برای کاردانی و اصل گواهینامه موقت یا اصل مدرک فوق دیپلم برای کارشناسی).
داشتن اصل تأییدیه تحصیلی(ارزش تحصیلی) و ریزنمرات مقطع قبلی.
2 – نداشتن مشکل آموزشی شامل :
گذراندن کلیه واحدهای درسی.
داشتن معدل کل 12 به بالا.
نداشتن مشروطی بیش از حد مجاز.
نداشتن سنوات اضافه.
3 – نداشتن بدهی شهریه و تسویه حساب با کلیه قسمتهای مندرج در برگ تسویه حساب.


پ ) مراحل انجام تسویه حساب (جهت فراغت از تحصیل)
1-دانشجو پس از حصول اطمينان از گذراندن تمامي واحدهاي درسي خود به كارشناس آموزشي مراجعه مي نمايد.
2- مراجعه به واحد انتشارت جهت اخذ فرم تعیین وضعیت و تاریخ تسویه حساب و تکمیل ان توسط دانشجو
3- بررسي نواقص پرونده توسط کارشناس آموزش
4 –تأیید نهایی پرونده توسط کارشناس آموزش مربوطه
5 – مراجعه به کارشناس فارغ التحصیلی موسسه جهت تعیین وقت انجام امور فارغ التحصیلی
6- مراجعه در زمان مورد نظر اعلامی و اخذ امضاهاي مربوطه در فرم تسويه حساب توسط دانشجو
به همراه داشتن اصل شناسنامه (به همراه تصویر از کل صفحات شناسنامه روی برگه A4 مربوط به دانشجویان علمی کاربردی)
، کارت ملی (به همراه تصویر از کارت ملی روی برگه A4 مربوط به دانشجویان علمی کاربردی ) ، مدرک نظام وظیفه برای آقایان
4 قطعه جدیدترین عکس(چاپ اصلی و غیر زیراکس پشت نویس شده) (یک عدد تمبر به ارزش 10000 ریالی از بانک ملی مربوط به دانشجویان علمی کاربردی) الزامی است.
تبصره :
دانشجویانی که در طول مدت تحصیل، وام دریافت نموده¬اند پس از مراجعه به امور دانشجوئی یا وام خود را تسویه می کند یا پس از پرداخت 10 درصد بدهی ، دفترچه بازپرداخت اقساط ، دریافت می¬نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت امور دانشجویی مراجعه نمایید.
تذکر : همراه داشتن کارت دانشجویی و سایر کارتهای صادره از این موسسه الزامی است.


ت ) مراحل دریافت فرم اتمام معافیت تحصیلی و معرفی به ناجا به محض فراغت از تحصیل
دانشجویان مشمول خدمت سربازی باید پس از انجام مراحل فارغ التحصیلی با دریافت فرم اتمام معافیت تحصیلی به سازمان نظام وظیفه عمومی معرفی شوند که پس از صادر شدن فرم مربوطه، یک نسخه از فرم مذکور توسط دانشجو جهت ثبت به پلیس +10 تحویل داد ه می شود.
تذکر 1 : فارغ التحصیلان مشمول خدمت سربازی بهتر است حداقل 2 ماه مانده به پایان فرجه شش ماهه تا یکساله پس از تاریخ فارغ التحصیلی ، نسبت به معرفی خود به نظام وظیفه اقدام نمایند.
تذکر 2 : در صورتی که مشمولین، در زمان مشخص شده مراجعه ننمایند عواقبی از جمله ورود به غیبت نظام وظیفه و مشمول اضافه خدمت گردیدن و محرومیت از پاره¬ای حقوق و مزایا از جمله عدم ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را به دنبال خواهد داشت.


ث ) شرایط دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات
توجه : گواهی نامه موقت پایان تحصیلات به شخص دانشجو یا وکیل قانونی او (با وکالتنامه محضری) ارائه می شود.
1 – مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه و ارائه مدارک مربوطه
2 – ارائه اصل مدرک قبلی (برای کاردانی ارائه اصل دیپلم و کارشناسی ارائه اصل فوق¬دیپلم یا اصل گواهینامه موقت کاردانی)
3 – مشخص شدن وضعیت وام و مراجعه به واحد وام دانشجویی.
4 – به همراه داشتن دو قطعه عکس جدید.
5 – ارائه رسید مبنی بر دریافت اصل گواهینامه مذکور.


ج ) شرایط تحویل ریزنمرات به دانشجویان فارغ التحصیل.
توجه : ریزنمرات تایید شده در صورت داشتن شرایط ذیل فقط به فرد فارغ التحصیل و یا وکیل رسمی و قانونی او (که وکالتنامه رسمی و محضری دارد) تحویل داده می شود.
1– تسویه کامل وام.
2 – مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه
3 – ارائه رسید مبنی بر دریافت اصل ریزنمرات تأیید شده.
4 – همراه داشتن نامه از سازمان یا اداره درخواست کننده ریزنمرات.

چ ) شرایط ارسال تأییدیه تحصیلی به دانشگاههای متقاضی سراسر کشور و محل اشتغال به کار فارغ-التحصیلان(ارگانهای دولتی یا خصوصی)
تذکر : ارائه تأییدیه تحصیلی به فرد فارغ التحصیل شده اکیداً ممنوع بوده و فقط به صورت محرمانه (در صورت داشتن شرایط ذیل)به محل درخواست ارسال می گردد.
1 – نامه درخواست رسمی تأییدیه تحصیلی از طرف دانشگاه متقاضی یا ازمحل اشتغال به کار .
2 – مشخص شدن وضعیت وام (تسویه کامل وام یا دریافت دفترچه بازپرداخت اقساط قبل از اتمام مهلت پرداخت وام ).
ح ) شرایط ارسال تصویرتایید شدهء مدرک تحصیلی به دانشگاههای متقاضی سراسر کشور و محل استخدام واشتغال به کار فارغ¬التحصیلان (ارگانهای دولتی یا خصوصی متقاضی)
1 - نامه درخواست رسمیبه همراه یکبرگ کپی از اصل مدرک پایان تحصیلات(کاردانی یا کارشناسی)از محل اشتغال به کارفرد.
2 – مشخص شدن وضعیت وام(تسویه کامل وام یا دریافت دفترچه بازپرداخت اقساط وام قبل از اتمام مهلت¬پرداخت وام)


خ ) دستورالعمل مربوط به صدورالمثنی¬گواهینامه¬ موقت، دانشنامه و ریزنمرات (کاردانی و کارشناسی).
در صورتی که گواهی نامه موقت پایان تحصیلات، دانشنامه و ریزنمرات شخص مفقود شود تشریفات زیر انجام می¬پذیرد :
گواهینامه موقت پایان تحصیلات :
1 – تهیه یک برگ استشهاد محلی که به امضای حداقل سه¬نفررسیده باشد.
2 – تایید یکی از امضاها بوسیله یکی از مراجع رسمی درج شده در فرم و ارائه آن به امور فارغ التحصیلان.
3 – صدور المثنی گواهینامه موقت پایان تحصیلات از طرف امور فارغ التحصیلان.


دانشنامه یا گواهینامه دایم :
1 – تهیه استشهاد محلی
2 – تایید آن به وسیله یکی از مراجع رسمی درج شده در فرم
3 – تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی و ارسال آن به اداره مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی توسط امور فارغ¬التحصیلان.
4 – نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در سه نوبت (هر دو ماه یک بار به هزینه شخص متقاضی)
5 – تسلیم اولین روزنامه منتشره متضمن آگهی ذکر شده به امور فارغ التحصیلان.
6 – صدور المثنی دانشنامه توسط موسسه.


د ) توصیه هایی به فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان گرامی ضمن آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، واحد فارغ التحصیلان این موسسه جهت جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و سرعت بخشیدن به کار توجه شما را به موارد ذیل جلب می نماید :
1 – به هنگام مراجعه جهت دریافت هر گونه مدرک، متن پیش نویس و مدارک دریافتی را به دقت مطالعه نموده و در صورتیکه با موارد خواسته شده یا مشخصات شما مغایرتی نداشت جهت اخذ امضاء و ... اقدام نمائید.
توجه : عواقب ناشی از هرگونه مغایرت یا اشتباه در گواهی و مدارک صادر شده مستقیماً به فرد فارغ التحصیل یا تحویل گیرنده مدرک بر می گردد از جمله :
مراجعه مجدد شخص فارغ التحصیل و اعاده مدرک جهت اصلاح.
درصورتی که از طرف ارگانهای مختلف کپی مدرک صادر شده اشکال دار جهت استعلام ارسال شود مورد تأیید امور فارغ التحصیلان قرار نگرفته و در اموری از جمله ادامه تحصیل یا استخدام دچار مشکل خواهیدشد.
2 – منظور از مدارکی مانند پایان خدمت و ... که در قسمتهای مختلف ذکر شده ، اصل آن است و همراه داشتن اصل آنها به همراه سایر مدارک الزامیست.
3 – کلیه مفاد فوق براساس مقررات و بخشنامه¬های فعلی می¬باشد و تغییرات احتمالی در سایت منظور می¬شود لذا قبل از مراجعه به واحد فارغ التحصیلان موسسه از آخرین اطلاعات و تغییرات احتمالی از طریق سایت مطلع شوید.


مدارک لازم جهت انجام امور فارغ التحصیلی
کپی مدارک شناسایی ( تمامی صفحات شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ... مخصوص دانشجویان علمی کاربردی)
4 قطعه عکس + (یک عدد تمبر به ارزش 10000 ریالی از بانک ملی مخصوص دانشجویان علمی کاربردی)
اصل دیپلم و پیش دانشگاهی( فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی)
اصل مدرک کاردانی ( فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته)
تاییدیه دیپلم و پیش دانشگاهی (فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی)
تاییدیه کاردانی(فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته)
تحویل کارت دانشجویی به آموزش
اصل ریز نمرات متوسطه و پیش دانشگاهی (فارغ التحصیلان کارشناسی)
اصل ریز نمرات کاردانی(فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته)

خدمات فناوری

سایت در حال بروز رسانی می باشد

شکیبا باشید

تماس با ما

آدرس:
خراسان رضوی- شهرستان کاشمر-بلوار سید مرتضی
جهاددانشگاهی کاشمر
تلفن:
55250800 - 51 و 09158220020
فکس :05155250805

   

 

Template Design:Dima Group