ردیف

نام رشته

مقطع

مدیر گروه

تلفن تماس

1

امور زراعي - گیاهان دارویی و معطر

کاردانی ناپیوسته

مهندس قدوسی

120

2

تکنولوژی تولیدات گیاهی

4

گياه‌پزشكي

دکتر جبله

124

5

امور زراعی باغی – تکنولوژی تولیدات باغی

کاردانی پیوسته

مهندس قدوسی

120

6

فناوري زراعت- گياهان دارويي و معطر

کارشناسی ناپیوسته

7

توليدات گياهي ـ باغباني

8

توليدات گياهي ـ زراعت

9

مديريت تلفيقي آفات

10

گياهپزشكي

دکتر جبله

124

11

فضای سبز

کارشناسی پیوسته

مهندس قدوسی

120

12

علوم باغبانی

13

گیاهپزشکی

دکتر جبله

124

14

صنایع غذایی

 

 

15

حشره شناسی

کارشناسی ارشد

دکتر جبله

124

16

بیماری شناسی گیاهی

دکتر جبله

124

17

علوم و تکنولوژی بذر

دکتر باغبان

135

18

گیاهان دارویی

مهندس قدوسی

120

19

صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی

دکتر مهربان

 

20

صنایع غذایی-زیست فناوری مواد غذایی

 

خدمات فناوری

سایت در حال بروز رسانی می باشد

شکیبا باشید

تماس با ما

آدرس:
خراسان رضوی- شهرستان کاشمر-بلوار سید مرتضی
جهاددانشگاهی کاشمر
تلفن:
55250800 - 51 و 09158220020
فکس :05155250805

   

 

Template Design:Dima Group